Neurokirurgisk övervakning

Nu har jag gett mig in på ett mycket komplext område inom sjukvården tycker jag. Jag har haft nästan tre veckors inskolning på övervakningsdelen där vi har 4 sängplatser. Patienterna är framför allt inlagda p.g.a. blödning i hjärnan som antingen uppstått spontant eller i samband med olycka. Blödningen kan beroende på var i hjärnan den är, ge olika symtom hos patienten.

Hittills har jag stött på två typer av behandling som tidigare aldrig sett (såklart), en där det går in två slangar i huvudet, placerad mellan två membran runt hjärnan, var av den ena slangen tillför vätska och den andra dränerar vätska. Processen kallas för genomsköljning och tillämpas på en blödning som kanske uppkommit för ett tag sedan men som nu har börjat visa symtom hos patienten. Man sköljer alltså ut blodet.

En annan behandling är att försöka dränera ut överflödig spinalvätska  för att få rätt balans och tryck innuti huvudet. Då har man också en slang in i huvudet och så följer man med på hur mycket vätska som dräneras.

I båda fallen är det viktigt för patienten att ligga i rätt nivå i förhållande till utrustningen så att det inte blir stopp på något sätt och där med ökat tryck i huvudet!

Vi följer också med på medvetenhetsgrad genom att titta på ögonen, be patienten röra på armar och ben, samt fråga frågor om situationen för att se hur orienterade de är. Och som alltid när det har med hjärnan att göra kollar vi pupiller, storlek och ljuskänslighet.

Den största skillnaden från svensk sjukvård tycker jag nog är att vi inte har några undersköterskor här. Istället får vi sköta patienten helt på egen hand, allt från personlig hygien, mobilisering, medicinskt, administrativt, ronder och anhöriga. Det är ganska tufft jobb faktiskt, även att vi på övervakningen kanske bara har 1-2 patienten per pass. På nätterna har vi hand om alla patienter på rummet vilket jag tycker verkar lite läskigt… men det finns ju alltid kollegor som jobbar på avdelningen utanför om det skulle vara så att jag behöver hjälp.

Annars tycker jag att det går bra på jobbet! Det är spännande, det är ofta vi ser förbättringar hos patienterna, det är utmanande, tekniskt… Ne, jag trivs bra : ) Känns ganska skönt att veta att jag har ett slutdatum dock. Det är ett tufft jobb att arbeta heltid med, eller som jag gör nu – mer än heltid 😛 Lärorikt!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s